Chuyển công việc con thành công việc độc lập

Cho phép chuyển công việc con thành một công việc riêng biệt trong trường hợp kế hoạch thực hiện công việc có thay đổi.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện chi tiết công việc con, anh/chị nhấn , chọn Chuyển thành công việc độc lập. Sau đó tùy chọn cột/nhóm/dự án muốn chuyển công việc đến.

Công việc con sẽ được tách thành một công việc độc lập, anh/chị có thể thao tác như một công việc cha bình thường.

Lưu ý: Người dùng phải có đồng thời quyền Thay đổi công việc chaSửa công việc con mới thực hiện được chức năng này.

Cập nhật 01/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.