1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R53 - Ngày phát hành 2/12/2022
 6. Trường tùy chỉnh Mã số tự sinh: tự động sinh số thứ tự

Trường tùy chỉnh Mã số tự sinh: tự động sinh số thứ tự

Trường hợp cần đánh số thứ tự tăng dần để thuận tiện theo dõi và thực hiện công việc trong dự án, chương trình bổ sung trường tùy chỉnh dạng mã số tự sinh, giúp tự động thêm số thứ tự cho công việc tùy theo nhu cầu.

Hướng dẫn chi tiết

Câu chuyện thực tế: Trong dự án mua sắm hàng hóa, mỗi công việc được tạo ra là một yêu cầu mua hàng cần thực hiện. Để theo dõi yêu cầu mua hàng thuận tiện hơn, quản lý muốn đánh số thứ tự cho các công việc sau khi phê duyệt.

Để đáp ứng nhu cầu đánh số thứ tự cho các công việc, anh/chị thực hiện như sau:

Trên giao diện Thiết lập dự án/Trường tùy chỉnh nhấn Thêm, nhập tên “Số thứ tự đơn hàng”, chọn loại trường tùy chỉnh dạng Mã số tự sinh

Một số thiết lập cần thiết:

 • Thiết lập Tiền tố và Hậu tố:

Trường hợp công việc được đánh mã có ký pháp cố định (Vd: PO1HN, PO2HN, PO3HN,..POnHN), anh/chị có thể thiết lập tiền tố và hậu tố như sau:

 • Bắt đầu sinh số thứ tự sau khi: Thiết lập thời điểm bắt đầu đánh số thứ tự
  • Sau khi tạo công việc: Mã số tự sinh ngay sau khi tạo công việc
  • Sau khi phê duyệt công việc: Mã số được thêm sau khi được đồng ý phê duyệt
  • Sau khi hoàn thành công việc: Mã số sinh ra sau khi công việc chuyển sang trạng thái hoàn thành
 • Thiết lập quy tắc đánh số:
  • Chỉ đánh số cho công việc độc lập: Mã số chỉ xuất hiện trên công việc độc lập và công việc con
  • Đánh số cho cả công việc độc lập và công việc con: Mã số được thêm cho cả công việc độc lập, công việc cha và công việc con.

Sau khi thêm trường tùy chỉnh, khi được phê duyệt Đồng ý, công việc sẽ tự động đánh mã số thứ tự theo thiết lập giúp người dùng dễ dàng theo dõi.

Cập nhật 02/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.