1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R33 - Ngày phát hành 1/12/2021
  6. Tự động hoàn thành phê duyệt khi có >=50% người phê duyệt đồng ý/từ chối

Tự động hoàn thành phê duyệt khi có >=50% người phê duyệt đồng ý/từ chối

Để không cần tốn thời gian chờ đợi tất cả người phê duyệt khi đã đạt đủ số lượng người đồng ý, chương trình cho phép thiết lập nếu có >=50% người phê duyệt đồng ý/từ chối thì tự động hoàn thành phê duyệt, những người phê duyệt còn lại không cần xét duyệt nữa.

Hướng dẫn chi tiết

Trong thiết lập phê duyệt, người dùng chọn Chuyển trạng thái đồng >=50% người phê duyệt đồng ý.

Khi số người phê truyệt đạt trên 50% thì phê duyệt được hoàn thành, phê duyệt tự động chuyển trạng thái sang Đồng ý/từ chối,  những người chưa phê duyệt còn lại không thực hiện phê duyệt được nữa.

 

Cập nhật 03/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.