Lưu trữ phòng ban

Giúp quản lý lưu trữ phòng ban bao gồm các dự án một cách dễ dàng, để không phải kiểm soát đồng thời các phòng ban/dự án đã dừng hoạt động và đang hoạt động.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R33: Khi muốn lưu trữ phòng ban đã ngừng hoạt động, quản lý phải thực hiện lưu trữ từng lần lượt từng dự án.

Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình cho phép lưu trữ phòng ban bao gồm toàn bộ các dự án trong phòng ban đó một cách nhanh chóng.

Lưu ý: Chỉ những người có vai trò toàn quyền của phòng ban hoặc được thêm vào với vai trò “Toàn quyền tất cả các dự án” mới sử dụng được tính năng này.

Trên giao diện phòng ban, nhấn biểu tượng , chọn Lưu trữ, để ngừng hoạt động và ẩn phòng ban, toàn bộ dự án của phòng ban đó.

Trong trường hợp muốn khôi phục lại phòng ban đã lưu trữ để tiếp tục hoạt động, anh chị thiết lập hiển thị các phòng ban đang ở trạng thái Lưu trữ, vào phòng ban đã Lưu trữ, nhấn , chọn Khôi phục toàn bộ dự án để khôi phục lại phòng ban.

Lưu ý: Chỉ những người dùng có quyền Lưu trữ phòng ban thì mới được phép “Khôi phục phòng ban”, những người có vai trò Lưu trữ dự án nào thì khôi phục được dự án đó.

 

Cập nhật 06/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.