1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R33 - Ngày phát hành 1/12/2021
 6. Bổ sung một số tiện ích trên sơ đồ Gantt: Thiết lập hiển thị trường tùy chỉnh, sơ đồ gantt xem theo đường găng

Bổ sung một số tiện ích trên sơ đồ Gantt: Thiết lập hiển thị trường tùy chỉnh, sơ đồ gantt xem theo đường găng

Để sơ đồ Gantt đáp ứng tốt hơn thực tế nhu cầu quản lý công việc tại các doanh nghiệp, chương trình bổ sung một số tiện ích:

 • Hiển thị trường tuỳ chỉnh chi tiết công việc trên sơ đồ gantt
 • Sơ đồ gantt xem theo Đường găng: Đánh dấu công việc găng và thống kê số lượng công việc găng/không găng

Hướng dẫn chi tiết

 1. Hiển thị trường tuỳ chỉnh thông tin chi tiết công việc trên sơ đồ gantt

Từ phiên bản R33, người dùng có thể thiết lập hiển thị các trường tuỳ chỉnh trên sơ đồ gantt theo mong muốn.

2. Sơ đồ gantt xem theo Đường găng

Để quản lý xác định được công việc nào là công việc găng ảnh hưởng đến tiến độ cả dự án, nắm được số lượng các công việc găng, thông tin người thực hiện để để theo dõi, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án và đánh giá nhân viên dựa trên việc thực hiện công việc găng.

Từ phiên bản R33, chương trình bổ sung giao diện xem theo Đường găng trên sơ đồ gantt, cho phép người dùng:

 • Đánh dấu công việc găng
 • Xác định các công việc găng trên dự án, người thực hiện
 • Thống kê số lượng công việc găng/không găng

Cập nhật 16/12/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.