1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R44 - Ngày phát hành 2/6/2022
  6. Trường thông tin Quan trọng, Khẩn cấp trên giao diện danh sách

Trường thông tin Quan trọng, Khẩn cấp trên giao diện danh sách

Để người dùng nhanh chóng nắm bắt được mức độ quan trọng/khẩn cấp của công việc nhằm ưu tiên xử lý, chương trình bổ sung trường thông tin Quan trọng/Khẩn cấp trên giao diện danh sách.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án dạng danh sách, anh/chị thiết lập hiển thị trường thông tin Mức độ nghiêm trọng.

Chương trình sẽ hiển thị cột thông tin mức độ nghiêm trọng/khẩn cấp của công việc, từ đó anh/chị có thể sắp xếp ưu tiên xử lý công việc hợp lý.

Ngoài ra, người dùng có thể tích chọn để đánh dấu mức độ quan trọng/khẩn cấp của công việc một cách nhanh chóng.

Cập nhật 03/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.