1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R44 - Ngày phát hành 2/6/2022
  6. Thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành lẻ đến số giờ

Thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành lẻ đến số giờ

Để đáp ứng các quy trình thực hiện công việc chỉ diễn ra trong trong ngày, chương trình cho phép thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành lẻ đến số giờ.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R44: Chương trình đáp ứng chọn số ngày Thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành (sau bao nhiêu ngày so với ngày ngày chuyển cột/ngày tạo/ngày bắt đầu/hạn hoàn thành).

Từ phiên bản R44 trở đi: Cho phép thiết lập lẻ giờ/phút (ví dụ 3 giờ sau ngày tạo công việc).

Trên giao diện thiết lập tự động Thay đổi hạn hoàn thành/Tự động gửi yêu cầu phê duyêt, anh/chị có thể chọn khoảng thời gian thiết lập tự động chính xác đến số giờ/phút.

Cập nhật 03/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.