1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R44 - Ngày phát hành 2/6/2022
  6. Áp dụng thiết lập tự động khi đồng bộ công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM

Áp dụng thiết lập tự động khi đồng bộ công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM

Khi đồng bộ công việc (nhiệm vụ) từ AMIS CRM sang AMIS Công việc, chương trình tự động áp dụng thiết lập tự động trên các cột được chuyển đến giúp người dùng không cần mất thời gian cập nhật lại công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R44: Cho phép người dùng đồng bộ nhiệm vụ từ CRM thành công việc sang AMIS Công việc. Tuy nhiên, công việc chưa áp dụng được các thiết lập tại cột chuyển đến.

Từ phiên bản R44 trở đi: Nhiệm vụ đồng bộ từ CRM sang AMIS Công việc được áp dụng các thiết lập tự động của cột kanban mà nó được chuyển đến.

Khi đồng bộ nhiệm vụ từ CRM, trong trường hợp được thêm vào cột có thiết lập tự động thì công việc sẽ được áp dụng các thiết lập tự động của cột đó.

Đồng thời, khi công việc được thay đổi theo thiết lập tự động của cột, chương trình cũng sẽ  đồng bộ các thay đổi, cập nhật tương ứng lên phần mềm CRM.

Ví dụ: Công việc “Bán điện thoại Iphone 13” được đồng bộ từ CRM đến cột Đã thanh toán của dự án Quản lý đơn hàng, cột này có thiết lập tự động chuyển trạng thái hoàn thành thì công việc sẽ tự động chuyển sang trạng thái Hoàn thành, nhiệm vụ tương ứng trên CRM cũng sẽ có trạng thái Hoàn thành.

Cập nhật 16/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.