Tiếp nhận và thực hiện công việc

1.Tiếp nhận công việc

Khi được giao việc, chương trình sẽ gửi thông báo tới người có trách nhiệm thực hiện công việc ngay trên phần mềm và thông qua email cá nhân của người đó.

2. Thực hiện công việc

Để người dùng có thể thực hiện công việc hiệu quả, chương trình cung cấp các tính năng, tiện ích trong công việc như: Đính kèm tài liệu, Bình luận, Cập nhật tiến độ công việc, Phê duyệt công việc, Nhắc việc, Lặp lại công việc, …

Cụ thể như sau:

 • Nhập mô tả công việc

Giúp nội dung giao việc trở nên cụ thể, rõ ràng hơn.

 • Thêm checklist

Giúp cụ thể hóa các hạng mục cần làm để đạt được mục tiêu công việc.

 • Thêm Công việc con

Đối với các công việc lớn (công việc cha), cần sự phối hợp của nhiều người, nhiều giai đoạn, người dùng có thể chia nhỏ thành các công việc con. Các tính năng, tiện ích trên công việc con tương tự như trên công việc cha.

 • Thêm Người liên quan

Giúp những người liên quan đến công việc có thể cùng thực hiện và nắm được những cập nhật, tương tác trong công việc.

 • Đính kèm file

Tải lên các file liên quan đến công việc.

 • Gắn thẻ công việc

Để phân loại/đánh dấu công việc.

 • Đánh dấu công việc là Quan trọng, Khẩn cấp

Thể hiện tính cấp thiết của công việc. Đồng thời chương trình sẽ lấy làm dữ liệu để tổng hợp thành Sơ đồ Eisenhower.

 • Thiếp lập Nhắc việc

Giúp người dùng chủ động sắp xếp hoàn thành công việc đúng hạn.

Xem chi tiết hướng dẫn Thiết lập Nhắc việc tại đây.

 • Tạo công việc lặp lại

Áp dụng với các công việc có tính định kỳ lặp lại.

Xem hướng dẫn chi tiết Tạo công việc lặp lại tại đây.

 • Bình luận

Trên giao diện Chi tiết công việc, người dùng click vào mục Bình luận để trao đổi, tương tác giúp thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Bình luận trên Website
Bình luận trên Mobile
 • Cập nhật tiến độ công việc

Giúp người giao việc và những người liên quan theo dõi được tiến độ của công việc.

Hướng dẫn chi tiết Cập nhật tiến độ công việc:

 • Gửi Phê duyệt

Sau khi hoàn thành công việc, người dùng có thể gửi yêu cầu phê duyệt cho cấp trên để nghiệm thu kết quả công việc.

Hướng dẫn chi tiết Gửi Phê duyệt công việc:

Cập nhật 20/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.