1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R50 - Ngày phát hành 27/9/2022
 6. Thiết lập tự động chuyển công việc sang dự án/nhóm khác sau khi gắn thẻ

Thiết lập tự động chuyển công việc sang dự án/nhóm khác sau khi gắn thẻ

Người dùng sử dụng tính năng gắn thẻ để phân loại công việc có thể thiết lập tự động di chyển công việc sang dự án/nhóm khác sau khi gắn thẻ để tiếp tục quy trình làm việc nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R50: Chương trình cho phép gắn thẻ để phân loại công việc. Người dùng dựa vào thông tin trên thẻ để di chuyển công việc sang dự án/nhóm khác theo nhu cầu.

Từ phiên bản R50 trở đi: Cho phép thiết lập tự động chuyển công việc sang cột nhóm khác sau khi gắn thẻ để di chuyển công việc nhanh chóng hơn.

Trên giao diện dự án, tại Thiết lập tự động/Tự động gắn thẻ người dùng có thể lựa chọn thiết lập:

 • Tự động gắn thẻ: Công việc được tự động gắn thẻ khi chuyển đến cột.
 • Chuyển cột khi công việc được gắn thẻ

Thiết lập điều kiện và vị trí được chuyển đến.

  • Nếu chứa thẻ: Chọn thẻ chứa điều kiện
  • Thì chuyển đến cột: Chọn dự án/cột nhóm chuyển đến

Anh/chị có thể nhấn Thêm hành động chuyển cột để tạo nhiều thiết lập chuyển cột với thẻ và luồng di chuyển khác nhau.

Ví dụ:

   • Nếu chứa thẻ Đã có thiết kế thì chuyển đến cột Duyệt file thiết kế
   • Nếu chứa thẻ Chưa có thiết kế thì chuyển đến cột Tư vấn lên ý tưởng

Như vậy, sau khi người dùng gắn thẻ, công việc sẽ tự động di chuyển đến cột/nhóm theo thiết lập.

Lưu ý: Trường hợp người dùng gắn nhiều thẻ cùng lúc, trong đó chứa các thẻ có thiết lập tự động làm di chuyển công việc đến các dự án/nhóm khác nhau.Thì chương trình ưu tiên di chuyển công việc theo thẻ đầu tiên được chọn.

Cập nhật 04/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.