1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R50 - Ngày phát hành 27/9/2022
  6. Thiết lập không được xóa công việc/các file đính kèm trên công việc sau khi được phê duyệt

Thiết lập không được xóa công việc/các file đính kèm trên công việc sau khi được phê duyệt

Để kiểm soát công việc, các tệp đính kèm nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch, quản lý có thể thiết lập không cho phép xóa công việc và các tệp đính kèm sau khi đã được phê duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R50: Sau khi được phê duyệt, người dùng vẫn có thể xóa được công việc và các tệp đính kèm.

Từ phiên bản R50 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập không cho phép xóa công việc/các tệp đính kèm sau khi được phê duyệt.

Trên giao diện Thông tin dự án/nhóm, Phê duyệt, anh/chị có thể tùy chọn thiết lập:

1. Cho phép xóa công việc sau khi được phê duyệt: Được phép/Không được phép

Sau khi thiết lập Không được phép xóa, người dùng không thể xóa công việc đã được phê duyệt.

2. Cho phép xóa tệp đính kèm đã được phê duyệt: Được phép/Không được phép

Cập nhật 05/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.