Phê duyệt nhiều cấp trên mobile

Khi gửi yêu cầu phê duyệt, để quy định rõ gửi yêu cầu phê duyệt cho ai trước, ai sau; ai được phê duyệt trước, ai phê duyệt sau; yêu cầu bị từ chối ở từng cấp thì xử lý như thế nào,… người dùng có thể thiết lập và áp dụng phê duyệt nhiều cấp.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R13: Chương trình cho phép gửi phê duyệt cho nhiều người, hoặc phê duyệt xong có thể gửi thêm yêu cầu phê duyệt.

Từ phiên bản R13 trở đi: Để đảm bảo quy trình phê duyệt công việc diễn ra chính xác và tiết kiệm thao tác, người dùng có thể áp dụng phê duyệt nhiều cấp.

Trên giao diện gửi yêu cầu phê duyệt, người dùng bật Áp dụng phê duyệt nhiều cấp. Sau đó gửi yêu cầu phê duyệt cho cấp trên lần lượt theo thứ tự.

Với những người được gửi yêu cầu phê duyệt, sau khi người dùng ở cấp phê duyệt trước đồng ý, chương trình mới gửi thông báo cho người dùng ở cấp phê duyệt tiếp theo.

Lưu ý:

  • Số cấp phê duyệt được tạo tối đa là 5 cấp.
  • Trường hợp công việc bị từ chối phê duyệt ở một cấp nào đó, mặc định công việc bị từ chối. Chương trình không tiếp tục gửi yêu cầu phê duyệt lên các cấp tiếp theo.
Cập nhật 14/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.