Phê duyệt công việc

Khi có nhân viên gửi yêu cầu phê duyệt, người phê duyệt thực hiện Xác nhận/Từ chối kết quả công việc của nhân viên bằng cách:

Trên giao diện “Chi tiết công việc” mà nhân viên gửi yêu cầu phê duyệt.

Nhấn vào mục Chờ duyệt.

Nghiệm thu kết quả công việc của nhân viên.

Nhấn Xác nhận để phê duyệt công việc

Nhấn Từ chối để từ chối phê duyệt công việc

Sau khi phê duyệt kết quả công việc của nhân viên, trạng thái sẽ chuyển sang Đã duyệt hoặc Từ chối.

Cập nhật 29/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.