Thêm trường tùy chỉnh dạng bảng

Trường hợp cần đưa vào công việc các biểu mẫu thông tin, chương trình cho phép thiết lập trường tùy chỉnh dạng bảng để người dùng điền thông tin trong cùng một bảng giúp dữ liệu tập trung, dễ dàng theo dõi hơn.

Hướng dẫn chi tiết 

Câu chuyện thực tế:

Trong dự án Quản lý đơn hàng, mỗi đơn hàng là một công việc, khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng một đơn hàng, nhân viên cần khai báo số lượng, đơn giá, thành tiền,… của từng sản phẩm.

Trước phiên bản R52: Chương trình đáp ứng thêm trường tùy chỉnh trên công việc, đối với đơn hàng nhiều sản phẩm, phải thiết lập nhiều trường thông tin lặp lại gây bất tiện.

Từ phiên bản R52 trở đi: Người dùng có thể thêm trường tùy chỉnh dạng bảng để nhân viên điền thông tin đơn hàng dễ dàng hơn.

1. Thêm trường tùy chỉnh dạng bảng

Trên giao diện dự án, Thiết lập trường tùy chỉnh, anh/chị nhấn Thêm. Sau đó thực hiện các thao tác sau:

  • Nhập tên trường: Chi tiết đơn hàng
  • Chọn kiểu dữ liệu: Bảng
  • Tên bảng: Danh sách sản phẩm
  • Thiết lập cột: Khai báo tên cột và chọn kiểu dữ liệu tương ứng với từng cột
Tên cột Kiểu dữ liệu Thiết lập dữ liệu 
Sản phẩm Danh sách
  • Thiết lập sẵn danh sách các loại hàng hóa để nhân viên dễ khai báo hơn
  • Có thể chọn màu cho các lựa chọn để dễ phân biệt
Số lượng Số thập phân
Số lượng Số thập phân
Thành tiền Công thức Số lượng*Đơn giá

Thực hiện thiết lập bắt buộc ghi nhận và phân quyền nếu cần thiết, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

1. Điền thông tin vào bảng

Sau khi thiết lập, nhân viên vào chi tiết công việc hoặc giao diện dự án dạng bảng, nhấn   , chọn Thêm hàng, sau đó điền thông tin lên bảng.

Quản lý và CBNV có thể xem bảng trên chi tiết công việc/dự án, tải xuống để sử dụng tùy theo nhu cầu.

Cập nhật 09/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.