1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R52 - Ngày phát hành 10/11/2022
  6. Bắt buộc khai báo trường tùy chỉnh trước khi gửi phê duyệt

Bắt buộc khai báo trường tùy chỉnh trước khi gửi phê duyệt

Để tránh tình trạng quản lý phải phê duyệt công việc chưa hoàn thiện, chương trình cho phép thiết lập bắt buộc khai báo trường tùy chỉnh trước khi gửi phê duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R52: Chương trình đáp ứng thiết lập bắt buộc ghi nhận trường tùy chỉnh trước khi hoàn thành công việc, nhân viên vẫn gửi được phê duyệt khi chưa điền đầy đủ thông tin các trường tùy chỉnh.

Từ phiên bản R52 trở đi: Quản lý có thể thiết lập bắt buộc khai báo trường tùy chỉnh trước khi gửi phê duyệt.

Trên giao diện dự án, Thiết lập trường tùy chỉnh, đối với các trường thông tin quan trọng, anh/chị tích chọn Bắt buộc ghi nhận trước khi gửi phê duyệt.

Như vậy, nhân viên khi làm việc cần điền đầy đủ thông tin vào những trường này mới được gửi phê duyệt, quản lý không phải mất thời gian phê duyệt các công việc chưa hoàn thiện.

Cập nhật 10/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.