Chia sẻ tệp đính kèm

Trường hợp các công việc/dự án có tệp đính kèm sử dụng chung, thay vì phải tải xuống tệp từ công việc/dự án này để tải lên công việc/dự lán khác, chương trình cho phép chia sẻ tệp đính kèm giữa các công việc/dự án một cách tiện lợi.

Hướng dẫn chi tiết

1. Chia sẻ tệp đính kèm trên công việc

1.1 Chia sẻ nhiều hoặc toàn bộ tệp đã tải lên trên công việc

Trên chi tiết công việc anh/chị nhấn , tại đây anh/chị có thể lựa chọn:

  • Chia sẻ cho công việc con trực thuộc công việc cha chứa tệp, chọn các công việc con cần đính kèm tệp.

  • Chia sẻ cho công việc khác, tích chọn các công việc muốn chia sẻ tệp

1.2 Chia sẻ tệp đơn lẻ

Vào chi tiết công việc, nhấn trên tệp, chọn Chia sẻ, sau đó lựa chọn Chia sẻ cho công việc con hoặc Chia sẻ cho công việc khác tùy theo nhu cầu.

Sau khi chia sẻ, tệp sẽ tự động được đính kèm lên các công việc con/công việc khác nhanh chóng.

2. Chia sẻ tệp đính kèm tại mục Tài liệu và liên kết

Để chia sẻ tệp dùng chung của dự án này đến dự án/công việc khác nhanh chóng hơn, anh/chị truy cập mục Tài liệu và liên kết của dự án.

Lựa chọn các tài liệu, nhấn Chia sẻ, tại đây anh/chị có thể lựa chọn:

  • Chia sẻ theo dự án: Chọn phòng ban/dự án muốn chia sẻ tài liệu.

Tệp sẽ được tự động thêm vào mục Tài liệu và liên kết của dự án đã chọn chia sẻ.

  • Chia sẻ đến công việc khác: Tích chọn các công việc để đính tệp lên.

Cập nhật 11/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.