Nhập khẩu các công việc con vào công việc cha

Để người dùng không mất nhiều thao tác tạo các công việc con, chương trình cho phép nhập khẩu ngay các công việc con vào công việc cha.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R15: Người dùng phải tạo lần lượt các công việc con trên chi tiết công việc cha.

Từ phiên bản R15 trở đi: Trên giao diện chi tiết công việc cha, chương trình cho phép nhập khẩu danh sách công việc con.

Lưu ý: Người dùng cần có quyền thêm công việc con để sử dụng tính năng này.

1. Tải lên tệp nguồn

Để quá trình nhập khẩu được diễn ra chính xác, người dùng nên sử dụng file mẫu nhập khẩu do chương trình cung cấp.

Trường hợp được ủy quyền giao việc, người dùng có thể chọn nhập khẩu công việc dưới tư cách là chính mình hoặc người ủy quyền.

Sau đó người dùng tải lên tệp nguồn công việc con cần nhập khẩu.

2. Ghép cột dữ liệu

Khai báo thiết lập Thẻ và định dạng ngày:

  • Thẻ: Điền các ký tự đã sử dụng để ngăn cách thẻ trong tệp nguồn.
  • Định dạng ngày: Chọn định dạng ngày đã sử dụng trong tệp nguồn (dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy hoặc yyyy/mm/dd).

Chương trình sẽ tự động ghép cột dữ liệu trong phần mềm với cột dữ liệu trong tệp nguồn. Người dùng kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo thông tin được ghép chính xác.

3. Kiểm tra dữ liệu

Chương trình trả về kết quả dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ.

  • Nếu tất cả dữ liệu đều đã hợp lệ, chương trình nhập khẩu thành công các công việc con từ tệp nguồn:

  • Dữ liệu không hợp lệ: Là các dữ liệu không có tên công việc, các dữ liệu này sẽ không được nhập khẩu thành công việc con trong phần mềm.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.