1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R15 - Ngày phát hành 11/03/2021
  6. Chọn ngày bắt đầu cho công việc con ngay trên chi tiết công việc cha

Chọn ngày bắt đầu cho công việc con ngay trên chi tiết công việc cha

Để thuận tiện khi giao các công việc con, người dùng có thể chọn ngày bắt đầu cho công việc con một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R15: Giao diện chi tiết công việc cha có hiển thị các công việc con, cho phép người dùng đặt ngay hạn hoàn thành.

Từ phiên bản R15 trở đi: Người dùng có thể thêm ngày bắt đầu cho công việc con ngay trên giao diện chi tiết công việc cha.

Cập nhật 11/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.