Nhân bản các cột/nhóm công việc

Để tiết kiệm thời gian tạo mới cột/nhóm tương tự trong quy trình của dự án, chương trình cho phép nhân bản các cột nhóm công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R29: Phần mềm đã đáp ứng nhân bản Dự án/Công việc.

Từ phiên bản R29 trở đi: Bổ sung nhân bản cột Kanban trong dự án.

Trong trường hợp người dùng muốn tạo cột/nhóm công việc có nội dung tương tự trong dự án, chương trình cho phép nhân bản cột/nhóm trong dự án mà không cần tốn mất gian tạo lại từ đầu.

Lưu ý:

  • Chỉ nhân bản được các công việc mình quyền xem.
  • Chỉ nhân bản cột Kanban vào dự án mình quyền được thêm cột/nhóm.
Cập nhật 06/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.