1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. Tính năng Xuất khẩu sơ đồ Gantt theo 2 dạng Exel và PDF
  1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R29 - Ngày phát hành 6/10/2021
  6. Tính năng Xuất khẩu sơ đồ Gantt theo 2 dạng Exel và PDF

Tính năng Xuất khẩu sơ đồ Gantt theo 2 dạng Exel và PDF

Để đáp ứng nhu cầu của quản lý khi tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo, chương trình bổ sung tính năng xuất khẩu sơ đồ Gantt.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án xem theo sơ đồ Gantt, người dùng có thể xuất khẩu sơ đồ Gantt dưới dạng Exel hoặc PDF.

 

Sau khi xuất thành công ra file Exel, người dùng có thể tạo Gantt Chart trên Exel. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xuất khẩu sơn đồ Gantt dạng Exel

Xuất khẩu dạng PDF

Cập nhật 21/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.