Chọn khoảng thời gian uỷ quyền giao việc

Để quản lý có thể tuỳ chọn được thời gian khi muốn uỷ quyền giao việc cho thư ký, trợ lý của mình, chương trình bổ sung cho người dùng chọn khoảng thời gian uỷ quyền giao việc cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R29: Đáp ứng tính năng uỷ quyền giao việc cho người khác trong toàn thời bộ thời gian dự án cho đến khi quản lý thiết lập bỏ uỷ quyền.

Từ phiên bản R29: Cho phép chọn thời gian uỷ quyền giao việc nhất định, sau khi hết hạn uỷ quyền, dự án tự động trở về thiết lập phân quyền như ban đầu.

Trên giao diện Thiết lập/Uỷ quyền, người dùng chọn khoảng thời gian muốn uỷ quyền giao việc, người được uỷ quyền có thể giao việc thay cho quản lý trong khoảng thời gian này, sau khi hết hạn chương trình tự động gỡ bỏ uỷ quyền, giúp quản lý không cần mất thời gian vào thiết lập để thực hiện thủ công.

 

Cập nhật 08/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.