Lịch sử Hoạt động trong dự án

Mục đích: Giúp Quản lý rà soát được các hành động đã xảy ra trong dự án nhằm truy cứu thông tin khi cần thiết.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R4: Không có thống kê, nhật ký các hành động tác động lên dự án.

Từ phiên bản R4 trở đi: Chương trình bổ sung thêm mục Hoạt động, ghi lại các hoạt động tác động lên dự án.

Thông báo hiển thị trên mục Hoạt động bao gồm các nội dung như:

  • Tạo dự án
  • Cập nhật tên dự án
  • Cập nhật ngày dự án
  • Thêm/Sửa/Xóa cột nhóm công việc
  • Thêm/Bỏ thiết lập dự án
  • Thêm/Xóa thiết lập tự động trên cột nhóm công việc
  • Thêm/Xóa thành viên
  • Thêm/Xóa trường tùy chỉnh
  • Tạo/Xóa công việc

Lưu ý: Chỉ người dùng có vai trò Toàn quyền hoặc có quyền Sửa/Xóa dự án mới truy cập được vào tab Hoạt động.

Cập nhật 02/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.