1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R4 - Ngày phát hành 31/10/2020
  6. Cho phép cùng lúc nhắc tên tất cả những người có vai trò trong công việc vào Bình luận

Cho phép cùng lúc nhắc tên tất cả những người có vai trò trong công việc vào Bình luận

Người dùng có thể cùng lúc nhắc tên tất cả những người có vai trò trong công việc vào bình luận mà không phải thực hiện tag tên từng người, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R4: Để nhắc tên tất cả những người có vai trò trong công việc thì người dùng phải tag tên từng người.

Từ phiên bản R4 trở đi:

Trên giao diện chi tiết công việc, người dùng có thể gắn thẻ tất cả mọi người có vai trò trong công việc bằng cách gõ “@”. Ngoài danh sách tên từng người, sẽ có thêm tag @All ở vị trí đầu tiên.

Lưu ý:

  • Khi người dùng thực hiện tag @All thì tương đương với nhắc những người sau trong bình luận: Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt (nếu có người phê duyệt trong yêu cầu phê duyệt đang chờ, còn nếu đã thực hiện phê duyệt thì không nhắc tên người đó), Người giao việc, Người tạo công việc.
  • Chương trình sẽ gửi thông báo tới tất cả những người được tag tên trong “All”.
Cập nhật 03/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.