1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R4 - Ngày phát hành 31/10/2020
  6. Cho phép xem nhanh tình trạng Phê duyệt/Từ chối ngay trên giao diện Dự án

Cho phép xem nhanh tình trạng Phê duyệt/Từ chối ngay trên giao diện Dự án

Ở giao diện Dự án, người dùng khi xem công việc ở dạng Bảng có thể xem nhanh công việc nào đã được Phê duyệt/Từ chối mà không mất công xem chi tiết trong từng công việc

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R4

Trên giao diện Quản lý Dự án dạng Bảng, người dùng không phân biệt được công việc nào đã được duyệt công việc nào bị từ chối, mà phải bấm vào chi tiết công việc mới xem được.

Từ phiên bản R4 trở đi

Tại giao diện dạng Bảng: Trên các công việc có hành động gửi yêu cầu phê duyệt sẽ hiển thị thêm biểu tượng và chữ số cho biết trạng thái phê duyệt của các công việc đó.

Lưu ý: Ý nghĩa biểu tượng và chữ số được quy định như sau:

  • Đối với chữ số: Thể hiện số người đã trả lời yêu cầu phê duyệt/Tổng số người được gửi yêu cầu phê duyệt: 2/3; 0/2; 2/2; …
  • Đối với biểu tượng:

Icon màu xám: Một trong những người được gửi phê duyệt chưa thực hiện phê duyệt

Icon màu xanh : Tất cả những người được gửi phê duyệt đồng ý

Icon màu đỏ : Một trong số những được gửi người phê duyệt từ chối

Cập nhật 03/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.