1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R61 - Ngày phát hành 19/4/2023
  6. Kết nối dữ liệu: Bổ sung trường thông tin từ nhiệm vụ AMIS CRM lên công việc

Kết nối dữ liệu: Bổ sung trường thông tin từ nhiệm vụ AMIS CRM lên công việc

Để cập nhật thông tin từ AMIS CRM lên công việc nhanh chóng, chương trình bổ sung thiết lập kết nối dữ liệu cho phép bổ sung các trường thông tin từ ứng dụng khác lên công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R61: Chương trình đáp ứng tính năng kết nối với AMIS CRM, cho phép đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS CRM thành công việc trên AMIS Công việc. Tuy nhiên nếu muốn thêm một số trường thông tin của nhiệm vụ lên công việc người dùng phải thêm bằng tay. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Từ phiên bản R61 trở đi: Khi đồng bộ nhiệm vụ thành công việc, chương trình cho phép bổ sung các trường thông tin từ CRM lên công việc.

Trên giao diện thiết lập Thông tin dự án/Nhóm, vào mục Kết nối dữ liệu. Tại đây, anh/chị có thể bổ sung các trường thông tin từ các ứng dụng khác vào công việc:

Thao tác như sau:

  • Bật tùy chọn thông tin nhiệm vụ từ AMIS CRM
  • Tích chọn các trường thông tin cần thêm lên công việc

Như vậy, nhiệm vụ được đồng bộ từ AMIS CRM sang, chương trình sẽ tự động bổ sung thêm các trường thông tin đã chọn lên AMIS Công việc giúp người dùng không cần phải nhập liệu thủ công.

Cập nhật 22/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.