Gửi phê duyệt lùi hạn hoàn thành

Để tránh tình trạng nhân viên lùi hạn làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án, chương trình cho phép quản lý phê duyệt để đồng ý hoặc từ chối lý do lùi hạn.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý:

  • Người xin duyệt lùi hạn: là những người Không có quyền Thay đổi hạn hoàn thành công việc tại phân quyền
  • Người phê duyệt: là người quyền Thay đổi hạn hoàn thành công việc (Toàn quyền dự án, Người tạo/giao công việc)

1. Xin lùi hạn hoàn thành

Trường hợp cần thêm thời gian để thực hiện công việc, anh/chị nhấn thay đổi hạn hoàn thành, chọn thời hạn mới và đưa ra nội dung lý do, sau đó nhấn Lưu để gửi duyệt lùi hạn.

2. Phê duyệt yêu cầu lùi hạn

Người phê duyệt sẽ tức thời nhận được Yêu cầu phê duyệt và thực hiện xem xét Đồng ý/Từ chối thay đổi hạn hoàn thành.

Các thay đổi được lưu lại tại Lịch sử hạn hoàn thành.

Cập nhật 28/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.