1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC10
  6. Cho phép xem nhanh công việc hoàn thành trước hạn hay trễ hạn

Cho phép xem nhanh công việc hoàn thành trước hạn hay trễ hạn

Giúp người giao việc/quản lý xem nhanh được công việc nào của nhân viên hoàn thành trước hạn hay trễ hạn, để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản RC9:

Nếu thời điểm hoàn thành thực tế <= Hạn hoàn thành thì công việc được ghi nhận là Hoàn thành (đúng hạn).

Nếu thời điểm hoàn thành thực tế >= Hạn hoàn thành thì công việc được ghi nhận là Hoành thành (trễ hạn).

Dẫn đến không biết được Hoàn thành trước hạn hay Hoàn thành trễ hạn để đánh giá là nhân viên làm việc tốt/chưa đạt yêu cầu.

Từ phiên bản RC9 trở đi: Chương trình bổ sung trạng thái Hoàn thành trễ hạn.

Quy định thời gian về các trạng thái của công việc như sau:

Ghi chú:

  • Hoàn thành trước hạn: Lịch màu xanh, trạng thái “Hoàn thành”
  • Hoàn thành đúng hạn: Lịch màu đen (như bình thường), trạng thái “Hoàn thành”
  • Hoàn thành trễ hạn: Lịch màu đỏ, trạng thái “Hoàn thành”

Cập nhật 23/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.