1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC10
  6. Bổ sung báo cáo đánh giá năng suất của nhân viên

Bổ sung báo cáo đánh giá năng suất của nhân viên

Hệ thống đưa ra báo cáo năng suất nhân viên dựa trên các tiêu chí:

  • Tổng số lượng công việc.
  • Số lượng công việc hoàn thành trong đó có hoàn thành trước hạn, hoàn thành đúng hạn, hoàn thành trễ hạn.
  • Số lượng công việc chưa hoàn thành trong đó có: chưa hoàn thành còn hạn, chưa hoàn thành đã trễ hạn.

Dựa vào thứ tự sắp xếp nhân viên trong báo cáo giúp quản lý dự án/nhóm có thể đưa ra top nhân viên có năng suất cao trong công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC10 trở đi: Trên Báo cáo của Dự án, chương trình bổ sung báo cáo Tổng số lượng công việc, Số lượng công việc hoàn thành, Số lượng công việc chưa hoàn thành.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 22/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.