Cho phép người dùng nhân bản dự án/nhóm

Trưởng nhóm/dự án có thể nhân bản nhanh các dự án đã có trên hệ thống để tiết kiệm thời gian tạo dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC10 trở đi: Chương trình cho phép người dùng có thể Nhân bản/Sao chép dự án/nhóm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 25/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.