Cho phép công việc con khác nhóm công việc cha

Giúp quản lý theo dõi chính xác ai là người thực hiện và hoàn thành công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R5

Các công việc cha có nhiều đầu công việc con, người dùng sử dụng tính năng thiết lập tự động “Giao cho người thực hiện”, giúp chuyển công việc cha sang cho người khác thực hiện khi các công việc con đã hoàn thành.

Khi đó, người thực hiện cũ sẽ bị đổi thành người thực hiện như trên thiết lập, gây khó khăn trong việc theo dõi chính xác ai là người thực hiện và hoàn thành công việc.

Từ phiên bản R5 trở đi

Trên giao diện Thiết lập thông tin dự án, bổ sung thêm Tùy chọn “Cho phép các công việc con khác nhóm công việc cha”.

Khi công việc cha được tự động giao cho người khác, người đã thực hiệnhạn hoàn thành công việc con sẽ không bị ảnh hưởng.

>>> Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập cho phép các công việc con khác nhóm công việc cha tại đây.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.