1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R5 - Ngày phát hành 12/11/2020
  6. Bổ sung tính năng sắp xếp công việc theo thứ tự hạn hoàn thành trên danh sách công việc

Bổ sung tính năng sắp xếp công việc theo thứ tự hạn hoàn thành trên danh sách công việc

Giúp người dùng dễ dàng sắp xếp công việc, việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R5: Công việc được sắp xếp theo các nhóm công việc. Các công việc mới tạo sẽ được xếp phía dưới công việc cũ. Người dùng có thể tự sắp xếp các công việc bằng thao tác kéo thả vào vị trí mong muốn.

Từ phiên bản R5 trở đi: Trên giao diện danh sách công việc, người dùng có thể thao tác tùy chọn sắp xếp công việc theo hạn hoàn thành.

Chương trình sẽ tự động sắp xếp các công việc theo hạn hoàn thành từ gần đến xa. Từ đó, người dùng có thể chủ động sắp xếp thời gian làm công việc nào trước, công việc nào sau để đảm bảo tiến độ được giao.

Cập nhật 25/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.