1. Trang chủ
  2. Thiết lập cho phép công việc cha khác nhóm công việc con

Thiết lập cho phép công việc cha khác nhóm công việc con

Giúp theo dõi chính xác giai đoạn/cột nhóm của công việc cha và giai đoạn/cột nhóm của công việc con trong cùng dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án, click vào biểu tượng  (1), chọn mục “Thông tin dự án” (2).

Vào thiết lập chung, click vào ô “Cho phép công việc con khác nhóm trên công việc cha”.

Nhấn “Đóng” để hoàn thành thao tác.

Sau đó, khi công việc cha được chuyển sang nhóm công việc/dự án khác, thì các công việc con thuộc công việc cha sẽ không bị thay đổi nhóm công việc/dự án.

Cập nhật 30/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng