1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R8 - Ngày phát hành 11/12/2020
  6. Cho phép chọn một lần tất cả những người trong dự án là người liên quan

Cho phép chọn một lần tất cả những người trong dự án là người liên quan

Thông thường có một số công việc quản lý cần phải giao cho cả nhóm cần làm trong đó có một người thực hiện chính còn lại những người khác chịu trách nhiệm phối hợp. Vì vậy từ phiên bản R8 trở đi, khi chọn người liên quan, quản lý có thể chọn tất cả những người của dự án ngay trong một lần.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R8: Khi chọn người liên quan trong công việc, quản lý phải thao tác chọn lần lượt từng người.

Từ phiên bản R8 trở đi: Khi lựa chọn người liên quan, quản lý có thể chọn tất cả người trong dự án ngay trong một lần trên giao diện chi tiết công việc.

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.