1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R8 - Ngày phát hành 11/12/2020
  6. Bổ sung trường thông tin tùy chỉnh (điểm số, nhận xét,…) khi tạo mới báo cáo, tìm kiếm nâng cao

Bổ sung trường thông tin tùy chỉnh (điểm số, nhận xét,…) khi tạo mới báo cáo, tìm kiếm nâng cao

Sau khi thực hiện công việc, quản lý thường đánh giá chất lượng công việc của nhân viên bằng cách cho điểm. Vì vậy từ phiên bản R8, khi quản lý tạo mới báo cáo hoặc tìm kiếm nâng cao sẽ có thêm các thông tin tùy chỉnh (điểm số, nhận xét,..) để tiện cho việc thống kê điểm số, đánh giá nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R8: Quản lý đánh giá chất lượng công việc theo thang điểm bằng cách chọn các kiểu dữ liệu dạng số/dạng phần trăm/văn bản/danh sách.

Tuy nhiên khi thống kê công việc của từng nhân viên, tính năng tạo mới báo cáo không tùy chỉnh thêm được các thông tin như điểm số, nhận xét,… và không xuất khẩu được báo cáo công việc của nhân viên.

Từ phiên bản R8 trở đi: Tại các báo cáo được tạo mới hoặc kết quả tìm kiếm nâng cao, quản lý có thể xem được thông tin các trường tùy chỉnh (ví dụ: nhận xét, đánh giá,…) đã được thiết lập hiển thị trong dự án.

>>> Xem thêm hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh tại đây.

Cập nhật 30/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.