1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC14
  6. Bổ sung Trường tùy chỉnh vào Thiết lập dự án

Bổ sung Trường tùy chỉnh vào Thiết lập dự án

Giúp quản lý đưa ra các tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC14 trở đi: Chương trình bổ sung thêm Trường tùy chỉnh. Cụ thể:

Trên giao diện dự án, vào Thiết lập dự án (Thông tin dự án/nhóm; Thêm thành viên).

Lưu ý: Những thành viên có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin tại Thiết lập thông tin dự án thì mới hiển thị chức năng Trường tùy chỉnh.

Chọn mục Trường tùy chỉnh, hiển thị danh sách các trường đã thiết lập (tại đây, chương trình mặc định 2 trường tùy chỉnh (như hình dưới) và cho phép chỉnh sửa).

Để thêm mới trường tùy chỉnh, nhấn Thêm.

Khai báo thông trường tùy chỉnh, sau đó nhấn Lưu để lưu lại thiết lập.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.