1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC14
  6. Bổ sung thêm mục Tất cả công việc tại phân hệ Việc của tôi

Bổ sung thêm mục Tất cả công việc tại phân hệ Việc của tôi

Giúp người dùng có thể theo dõi được các công việc cha-con và tiến độ tất cả công việc ngay tại mục Tất cả công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC14 trở đi:

1. Khi vào phân hệ “Việc của tôi”, chương trình bổ sung thêm mục Tất cả công việc: Bao gồm các công việc tôi giao, việc giao cho tôi, việc liên quan đến tôi và việc chờ duyệt. Tại đây, các công việc được gom nhóm theo quan hệ cha-con và theo dự án/nhóm.

2. Gộp 2 mục “Việc gửi duyệt, Việc cần duyệt” thành mục Việc chờ duyệt, giúp người dùng theo dõi các việc Cần duyệt/Chờ duyệt trực quan và dễ dàng hơn.

Cập nhật 10/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.