1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC14
  6. Bổ sung báo cáo Việc giao cho tôi trên phân hệ Báo cáo

Bổ sung báo cáo Việc giao cho tôi trên phân hệ Báo cáo

Báo cáo Việc giao cho tôi giúp người dùng nắm bắt tình hình công việc từ tất cả các phòng ban, dự án mà người dùng đứng vai trò là người thực hiện.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC14 trở đi: Chương trình bổ sung thêm báo cáo Việc giao cho tôi. Báo cáo này gồm 4 loại báo cáo:

  • Tổng số lượng công việc
  • Số lượng công việc hoàn thành
  • Số lượng công việc chưa hoàn thành
  • Số lượng công việc theo thời gian

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.