Tính công theo giờ

1. Đặc điểm nghiệp vụ

Tại các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, cửa hàng,… có bộ phận nhân viên bán hàng, phục vụ thường được tính lương theo giờ (VD: 30.000đ/giờ). Do đó, hàng ngày, HR sẽ tính số giờ công làm việc của nhân viên và đến cuối tháng thì tổng hợp tổng số giờ công cả tháng để làm căn cứ tính lương.

2. Giải pháp phần mềm đáp ứng

  • Lập bảng chấm công chi tiết với hình thức là “Theo giờ” để tính số giờ công hưởng lương hàng ngày
  • Lập bảng tổng hợp công hàng tháng để tính tổng giờ công hưởng lương trong tháng

3. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Lập bảng chấm công chi tiết theo ngày

Tại phân hệ Chấm công\Bảng chấm công chi tiết: hàng tháng, HR thực hiện tạo bảng chấm công mới, lựa chọn hình thức chấm công là “Theo giờ”.

Sau khi tạo, bảng chấm công sẽ thể hiện thông tin giờ vào – ra, số giờ công, số giờ làm thêm, nghỉ, đi muộn – về sớm của từng nhân viên trong từng ngày.

Có thể nhấn vào ca để xem thông tin công chi tiết.

Xem chi tiết hướng dẫn về bảng chấm công chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập bảng chấm công tổng hợp

Tại phân hệ Chấm công\Bảng chấm công tổng hợp: hàng tháng trước khi tính lương, HR thực hiện tạo bảng chấm công tổng hợp.

Sau khi tạo bảng, chương trình sẽ tự động tính toán tổng giờ công trong tháng của từng nhân viên theo công thức: = Tổng công ngày thường + Công ngày nghỉ + Công ngày lễ + Công tác + Nghỉ có hưởng lương.

Xem chi tiết hướng dẫn về bảng chấm công tổng hợp tại đây.

Lượt xem: 238
Cập nhật 08/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.