1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC28 (Phát hành ngày 16/08/2022)
  4. Thêm mới địa điểm làm việc ngay khi thiết lập đơn vị chấm công GPS

Thêm mới địa điểm làm việc ngay khi thiết lập đơn vị chấm công GPS

Giúp HR thêm mới luôn được địa điểm chấm công khi thiết lập đơn vị chấm công GPS để tiện ích hơn

Hướng dẫn chi tiết

Trêm giao diện thêm đơn vị áp dụng hình thức chấm công GPS, tại mục Địa điểm chấm công, HR click vào icon dấu cộng để thêm mới địa điểm làm việc chưa có trong danh mục.

Lượt xem: 100
Cập nhật 17/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.