1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC26 (Phát hành ngày 15/07/2022)
  4. Cho phép chỉnh sửa số dư đầu kỳ và số giờ làm thêm nghỉ bù phát sinh trong kỳ trên bảng tổng hợp nghỉ bù

Cho phép chỉnh sửa số dư đầu kỳ và số giờ làm thêm nghỉ bù phát sinh trong kỳ trên bảng tổng hợp nghỉ bù

Ví dụ: Công ty bắt đầu triển khai phần mềm vào giữa năm 2022, trước đó đã có file excel quản lý dữ liệu nghỉ bù của nhân viên trong năm. Vì vậy, HR cần nhập được số dư đầu kỳ này vào phần mềm để theo dõi được chính xác quỹ nghỉ bù của nhân viên trong năm.

Ngoài ra, trong kỳ khi nhân viên có phát sinh làm thêm thì cũng sẽ được HR/Quản lý phê duyệt số giờ nghỉ bù khác nhau, không phải lúc nào cũng quy đổi theo tỷ lệ nhất định. Với các trường hợp phát sinh như vậy, HR có thể sửa lại được số giờ nghỉ bù của nhân viên để đúng với thực tế.

Để đáp ứng nghiệp vụ này chương trình bổ sung các tiện ích trên Bảng tổng hợp nghỉ bù, bao gồm:

  • Chỉnh sửa
  • Cập nhật
  • Nhập khẩu

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Lượt xem: 111
Cập nhật 14/07/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.