1. Trang chủ
  2. Trường hợp nghỉ chế độ và có nhiều giấy tờ xác minh để hưởng chế độ nhưng cơ quan BHXH yêu cầu nhập chung trên 1 hồ sơ điện tử thì phải làm thế nào?

Trường hợp nghỉ chế độ và có nhiều giấy tờ xác minh để hưởng chế độ nhưng cơ quan BHXH yêu cầu nhập chung trên 1 hồ sơ điện tử thì phải làm thế nào?

1. Câu chuyện thực tế

Lao động nghỉ chế độ ốm đau nhưng có 2 giấy ra viện. Khi lập hồ sơ giải quyết chế độ thì cơ quan BHXH yêu cầu nhập 2 giấy ra viện trên cùng 1 hồ sơ điện tử.

2. Hướng dẫn thực hiện

Lập hồ sơ 630 sau đó chọn lao động 2 lần để khai báo 2 giấy ra viện. Xem hướng dẫn lập hồ sơ 630 tại đây.

Cập nhật 26/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang