1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn khai báo lao động vào thủ tục 630a, 630b, 630c

Hướng dẫn khai báo lao động vào thủ tục 630a, 630b, 630c

Hướng dẫn thực hiện:

Nhấn Chọn lao động từ quản lý lao động hoặc Nhập khẩu từ excel.

*Trường hợp Chọn lao động từ Quản lý lao động: tích chọn các lao động cần thêm vào thủ tục.

*Trường hợp Nhập khẩu từ excel: tải file mẫu rồi cập nhật dữ liệu vào file mẫu và tải lại lên phần mềm.

Chi tiết cách khai báo thông tin cho người lao động vào thủ tục 630, 630a, 630b, 630c như sau:

  • Có phụ cấp khu vực từ 0.7 trở lên?:

Tích chọn “Có” nếu phụ cấp khu vực từ 0.7 trở lên.

Tích chọn “Không” nếu phụ cấp khu vực dưới 0.7.

Để biết được khu vực nào được hưởng phụ cấp hệ số 0.7, có thể tham khảo tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UNDT.

  • Hình thức nhận: Chọn hình thức nhận hưởng chế độ từ danh sách trên thanh sổ xuống.
  • Phương án khai báo: chọn phương án “Phát sinh” hoặc “Điều chỉnh”:

Chọn “Phát sinh” nếu lập mới thủ tục đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt. Anh/Chị điền các mục thông tin tương ứng với phương án khai báo “Phát sinh” như sau:

          1. Đợt duyệt bổ sung: Điền đợt trong tháng/năm đề nghị xét duyệt.

          2. Nhóm hưởng: Chọn từ danh sách nhóm hưởng sẵn có (tùy vào việc chọn nhóm hưởng mà Anh/Chị cần kê khai các trường thông tin liên quan), lưu ý cách điền một số trường thông tin sau:

Trường thông tin Hướng dẫn điền
Tỉ lệ suy giảm Nhập tỉ lệ suy giảm sức khỏe của người lao động do cơ sở khám chữa bệnh cung cấp.
Ngày giám định Nhập ngày/tháng/năm giám định sức khỏe trên sổ khám sức khỏe hoặc bệnh án…
Nghỉ dưỡng thai Tích chọn “Có” nếu trường hợp nghỉ dưỡng thai
Tích chọn “Không” nếu nghỉ vì các trường hợp khác.
Tuổi thai Nhập số tháng tuổi của thai.
Biện pháp tránh thai Chọn 1 trong 2 biện pháp tránh thai sẵn có.
Tuyến bệnh viện Chọn từ danh sách tuyến bệnh viện sẵn có.
Tên bệnh Chọn tên bệnh từ danh sách tên bệnh sẵn có, trường hợp tên bệnh không có trong danh sách thì nhập tay tên bệnh theo giấy ra viện.
Ngày sinh con Nhập ngày/tháng/năm sinh của con.
Mã thẻ BHYT của con/mẹ Nhập mã thẻ BHYT/Số thẻ BHYT của con/mẹ được in trên mặt trước của thẻ BHYT.
Mã số BHXH của mẹ/của người nuôi dưỡng Nhập mã số BHXH của người mẹ/người nuôi dưỡng được cơ quan BHXH cung cấp, trường hợp không nhớ mã số BHXH có thể tra cứu tại đây.
Số con Nhập số con được sinh ra lần này.
Điều kiện sinh con Chọn từ danh sách điều kiện làm việc, điều kiện sức khỏe thời điểm trước khi sinh con.
Số con chết/số thai chết sau sinh Nhập số lượng con chết/số thai mất lần này.
Ngày con chết Nhập ngày/tháng/năm con mất.
Ngày mẹ chết Nhập ngày/tháng/năm người mẹ chết sau sinh.
Cha nghỉ chăm con Tích chọn “Có” nếu cha nghỉ việc để chăm sóc con
Tích chọn “Không” nếu thuộc các trường hợp khác.
Ngày nhận nuôi con Nhập ngày/tháng/năm nhận nuôi con.
Ngày đi làm thực tế Nhập ngày/tháng/năm bắt đầu quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hưởng chế độ.
Phí giám định y khoa Điền chi phí giám định y khoa (giám định bệnh tật, dị dạng, dị tật liên quan đến người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ; giám định để đưa ra quyết định chính xác về việc nghỉ hưu sớm, mất sức lao động, tai nạn lao động…)

          3. Số serial chứng từ: Điền mã số của giấy tờ, chứng từ chứng minh như số sổ khám bệnh, số bệnh án, giấy ra viện trong trường hợp điều trị nội trú.

          4. Từ ngày: Điền ngày/tháng/năm bắt đầu nghỉ được tính trợ cấp.

          5. Đến ngày: Điền ngày/tháng/năm cuối cùng nghỉ được tính trợ cấp.

          6. Tổng số ngày: Tổng số ngày nghỉ được hưởng trợ cấp.

          7. Ngày đơn vị đề nghị: Điền ngày/tháng/năm đơn vị lập hồ sơ thủ tục giải quyết hưởng chế độ cho người lao động

          8. Ngày nghỉ trong tuần: Chọn ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hưởng chế độ.

          9. Ngày trở lại làm việc (tùy thuộc vào việc lựa chọn nhóm hưởng mà mục này có hiển thị hay không): Điền ngày/tháng/năm quay lại làm việc sau thời gian nghỉ hưởng chế độ.

Chọn “Điều chỉnh” nếu lập thủ tục cho người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương… làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định. Anh/Chị điền các mục thông tin tương ứng với phương án khai báo “Điều chỉnh” như sau:

          1. Đợt đã giải quyết (Kì nộp/Lần nộp): Điền kì đã xét duyệt/Lần xét duyệt tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.

          2. Từ ngày đã giải quyết: Điền ngày/tháng/năm cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.

          3. Lý do điều chỉnh: Ghi một số lý do đề nghị điều chỉnh. (Ví dụ: Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng, do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện; Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị SDLĐ chưa báo giảm kịp thời, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng, lập trùng hồ sơ, xác định không đúng số ngày nghỉ hưởng trợ cấp…).

          Các mục Nhóm hưởng, Số serial chứng từ, Từ ngày, Đến ngày, Tổng số ngày, Ngày đơn vị đề nghị, Ngày nghỉ trong tuần, Ngày trở lại làm việc điền tương tự như hướng dẫn phía trên.

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin tại bảng Khai báo thông tin cho các lao động trong thủ tục, nhấn Áp dụng và nhấn Hoàn thành.

Khi đó, hệ thống sẽ cập nhật người lao động vừa được thêm mới vào danh sách.

Sau khi đã hoàn thành việc thêm lao động, danh sách người lao động và các thông tin liên quan sẽ được hệ thống tự động đưa vào các biểu mẫu ban hành của cơ quan BHXH. Để xem lại, nhấn Xem hồ sơ.

Anh/chị thực hiện khai báo thông tin chung cho tất cả người lao động trong hồ sơ bằng cách chọn cái bút

Lưu ý: Chỉ cần khai báo thông tin chung đối với các trường hợp sau:

  • Có nộp kèm hồ sơ giấy là giấy chứng sinh, giấy khai sinh, chứng từ bệnh viện của người lao động để giải quyết chế độ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH quận/huyện -> Lựa chọn “Có nộp kèm hồ sơ giấy”.
  • Hồ sơ có lao động nhận tiền chế độ tại đơn vị -> Khai báo thông tin ngân hàng của đơn vị để cơ quan BHXH chuyển tiền về tài khoản của đơn vị. Sau đó đơn vị sẽ chi trả cho người lao động theo kết quả duyệt chi của cơ quan BHXH.
  • Hồ sơ nộp chậm so với quy định của cơ quan BHXH -> Ghi rõ lý do nộp chậm hồ sơ để cán bộ BHXH căn cứ giải quyết hồ sơ.

Sau khi hoàn thành khai báo và chỉnh sửa thông tin, nhấn Lưu và đóng.

Khi đó, hệ thống sẽ cập nhật lại các thông tin vừa được chỉnh sửa. Anh chị chuyển sang bước ký nộp hồ sơ.

Cập nhật 12/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang