1. Trang chủ
  2. Ký nộp hồ sơ cảnh báo “CE013-Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị” thì phải làm thế nào?

Ký nộp hồ sơ cảnh báo “CE013-Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị” thì phải làm thế nào?

Trường hợp ký nộp hồ sơ chương trình hiện cảnh báo “CE013-Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị” có thể do những nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Cắm sai chữ ký số

Trường hợp này Anh/Chị vui lòng cài cắm lại đúng chữ ký số của đơn vị để đăng ký hoặc nộp lại hồ sơ điện tử.

Nguyên nhân 2: MST đã đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử khác với MST trên chữ ký số đang cắm trên máy tính

(Trước đây cơ quan BHXH vẫn chấp thuận việc MST trên hồ sơ với MST trên chữ ký số giống 10 chữ số phần chính và có thể khác 3 chữ số phần phụ).

Trường hợp này Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ngừng dịch vụ BHXH điện tử

  1. Cài cắm chữ ký số có MST là MST đã đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.
  2. Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ -> nhấn Ngừng dịch vụ.

Bước 2: Đăng ký lại thông tin sử dụng dịch vụ với chữ ký số hiện tại đang sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

1. Kiểm tra thông tin MST đã đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử: Tại Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ.

2. Kiểm tra thông tin MST trên chữ ký số: Tại Thiết lập/Chữ ký số.

Nguyên nhân 3: Chữ ký số sai cấu trúc kỹ thuật theo quy định của Thông tư 04/2019/TT-BTTTT (chữ ký số đã chọn là chữ ký số được cấp từ ngày 01/09/2019, còn hạn nhưng có cấu trúc thông tin sai quy định của Thông tư 04/2019/TT-BTTTT)

Trường hợp này Anh/Chị cần liên hệ nhà cung cấp để nâng cấp chữ ký số theo chuẩn Thông tư 04/2019/TT-BTTTT (Phụ lục II).

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang