1. Trang chủ
  2. Đăng ký cấp mã đơn vị bằng hồ sơ giấy

Đăng ký cấp mã đơn vị bằng hồ sơ giấy

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ giấy

1. Thành phần bộ hồ sơ giấy đăng ký cấp mã đơn vị bao gồm:

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu TK1-TS); Phụ lục thành viên gia đình;
  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);
  • Bảng kê thông tin (D01-TS);
  • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh;
  • Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 604 (chỉ có đơn vị thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh mới cần nộp mẫu này).

Tải mẫu bộ hồ sơ tại đây.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH
  1. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đơn vị nộp lại hồ sơ cho cơ quan BHXH;
  2. Đến ngày hẹn, đơn vị đến nhận mã đơn vị;
  3. Sau đó đơn vị nộp tiền, photo giấy ủy nhiệm chi (giấy nộp tiền) kèm theo giấy hẹn cũ đến các ô tiếp nhận hồ sơ để nhận giấy hẹn cấp sổ, cấp thẻ;

Nội dung nộp tiền: “Nộp tiền BHXH cho công ty…Mã đơn vị…” (Lưu ý: Ghi đầy đủ, chính xác tên công ty và mã đơn vị như trên giấy phép kinh doanh).

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang