1. Trang chủ
  2. Giới thiệu MISA AMIS
  3. Giới thiệu các nghiệp vụ trong MISA AMIS

Giới thiệu các nghiệp vụ trong MISA AMIS

MISA AMIS là nền tảng phân phối các sản phẩm dành cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị các nghiệp vụ Điều hành, Nhân sự, Bán hàng, Kế toán.

Khách hàng có thể tự đăng ký tài khoản và thực hiện mua các sản phẩm được phân phối trên nền tảng để sử dụng theo nhu cầu.

Danh sách các sản phẩm được phân phối trên nền tảng MISA AMIS:

Ghi chú:

Là những sản phẩm Đã phát hành.

Là những sản phẩm Đang phát triển.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận