1. Trang chủ
  2. Giới thiệu MISA AMIS
  3. Tổng quan về MISA AMIS

Tổng quan về MISA AMIS

MISA AMIS Platform – Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất đáp ứng 4 mảng nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp là Điều hànhNhân sựBán hàngTài chính với đặc điểm:

  • Mỗi mảng nghiệp vụ được tách thành nhiều nhu cầu nhỏ khác nhau, mỗi nhu cầu sẽ được đáp ứng bằng một ứng dụng trên nền tảng.
  • Cho phép các nhà phát triển khác phát hành ứng dụng trên nền tảng để tăng khả năng đáp ứng và đem lại nhiều giá trị cho khách hàng.

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận