1. Trang chủ
 2. Giới thiệu MISA AMIS
 3. Cách thức phân phối trên MISA AMIS

Cách thức phân phối trên MISA AMIS

MISA AMIS phân phối sản phẩm theo 3 nhóm:

 • Nhóm 1: Chỉ phân phối trên MISA AMIS
 • Nhóm 2: Chỉ mua trên website riêng của từng sản phẩm
 • Nhóm 3: Mua được cả 2 nơi (trên website riêng của từng sản phẩm hoặc trên MISA AMIS)

Nhóm 1: Chỉ phân phối trên MISA AMIS

Là những sản phẩm chỉ mua được trên Chợ ứng dụng của MISA AMIS (không mua được trên website amis.vn). Bao gồm các sản phẩm:

 • AMIS Tuyển dụng
 • AMIS Đặt phòng
 • AMIS Công việc
 • AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp
 • AMIS Ghi chép
 • AMIS Landing Pages

Lưu ý: Khách hàng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để sử dụng cho tất cả các sản phẩm.

Nhóm 2: Mua trên website riêng của từng sản phẩm

Là những sản phẩm chỉ mua được trên website riêng của từng sản phẩm (như AMIS CRM, mTax), sau đó vào Chợ ứng dụng của MISA AMIS để kết nối 2 bên với nhau.

Sau khi kết nối thành công thì từ lần sau khách hàng chỉ sử dụng một tài khoản truy cập và có thể sử dụng thông qua MISA AMIS hoặc truy cập trực tiếp địa chỉ website của sản phẩm.

Nhóm 3: Mua được trên cả 2 nơi (trên MISA AMIS và website riêng của từng sản phẩm)

Là những sản phẩm có thể mua được trên Chợ ứng dụng của MISA AMIS hoặc trên website riêng của từng sản phẩm (như OCM, Meinvoice).

 • Trường hợp mua trên Chợ ứng dụng của MISA AMIS thích cách thức hoạt động giống như Nhóm 1.
 • Còn trường hợp mua trên website riêng của từng sản phẩm thì sản phẩm đó là sản phẩm độc lập với MISA AMIS.
Cập nhật 12/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận