1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Tính năng mới
  4. R22 - Ngày phát hành 15/11/2021
  5. Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R22 (phát hành ngày 15/11/2021)

Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R22 (phát hành ngày 15/11/2021)

1. Tùy chọn hiển thị các tiêu đề (Mô tả công việc, Yêu cầu, Quyền lợi,…) trên website tuyển dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại doanh nghiệp, trên giao diện chỉnh sửa tin tuyển dụng, HR có thể lựa chọn cho bản tin hiển thị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

2. Xóa thẻ cho hàng loạt ứng viên để tiết kiệm thời gian và thao tác

Khi không còn nhu cầu sử dụng các thẻ phân loại ứng viên, HR có thể lựa chọn các ứng viên > vào Quản lý thẻ để xóa hàng loạt.

Tính năng đáp ứng tại tất cả các phân hệ có hiển thị danh sách ứng viên.

3. Cho phép chỉnh sửa, bổ sung thông tin khi tạo mới thư offer

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp khi gửi thư offer cho ứng viên, chương trình cho phép chỉnh sửa, bổ sung thông tin khi tạo mới thứ offer.

Chi tiết hướng dẫn thiết lập mẫu thư offer vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?