Thiết lập Quy trình tuyển dụng

Giúp bạn xây dựng quy trình tuyển dụng chung của đơn vị. Thông tin này sẽ hiển thị tại mục Quy trình tuyển dụng khi bạn Thêm mới tin tuyển dụng.

Lưu ý: Đây chỉ là quy trình khung, còn đối với các tin tuyển dụng khác nhau, nhân sự vẫn có thể Sửa lại quy trình cho phù hợp với từng nhu cầu.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào mục Thiết lập.

2. Tại mục Quy trình, nhấn Tuyển dụng.

3. Tại đây, bạn có thể Sửa/Xóa vòng tuyển dụng.

Lưu ý: Bạn có thể kéo thả các vòng tuyển dụng để sắp xếp các vị trí của từng vòng cho hợp lý.

4. Nhấn Thêm vòng tuyển dụng để thêm mới vòng tuyển dụng.

Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận