Thiết lập Quy trình tuyển dụng

Giúp bạn xây dựng quy trình tuyển dụng chung của đơn vị. Thông tin này sẽ hiển thị tại mục Quy trình tuyển dụng khi bạn Thêm mới tin tuyển dụng.

Lưu ý: Đây chỉ là quy trình khung, còn đối với các tin tuyển dụng khác nhau, nhân sự vẫn có thể Sửa lại quy trình cho phù hợp với từng nhu cầu.

Hướng dẫn thực hiện

Thiết lập quy trình

1. Vào mục Thiết lập.

2. Tại mục Quy trình, nhấn Tuyển dụng.

3. Tại đây, bạn có thể Sửa/Xóa vòng tuyển dụng.

Lưu ý: Bạn có thể kéo thả các vòng tuyển dụng để sắp xếp các vị trí của từng vòng cho hợp lý.

4. Nhấn Thêm vòng tuyển dụng để thêm mới vòng tuyển dụng.

Cập nhật 23/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.