Thiết lập email tuyển dụng

Được sử dụng chung để liên hệ với ứng viên (tất cả các email được soạn thảo trên ứng dụng Tuyển dụng sẽ được gửi đi từ Địa chỉ email này. Nếu ứng viên phản hồi lại email thì email mà ứng viên phản hồi lại sẽ được gửi về Địa chỉ email này).

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Thiết lập\Tài khoản của tôi\Thiết lập email.

2.

  • Địa chỉ email sử dụng để Gửi/Nhận email từ ứng viên (lưu ý: Thông tin Địa chỉ email là do hệ thống tự sinh, nên không cho phép Sửa/Xóa).
  • Tên hộp thư sẽ được hiển thị trên các email được gửi đi.
  • Chữ ký email hiển thị vào cuối tất cả các thư gửi đến ứng viên.

Bạn nhấn vào để chỉnh sửa thông tin tương ứng.

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.